.: محيا کوچولو تا این لحظه ، 5 سال و 11 ماه و 29 روز سن دارد :.
.: امیرنیکان کوچولو تا این لحظه ، 4 ماه و 16 روز سن دارد :.
.: پسرعمه پوریا تا این لحظه ، 6 ماه و 3 روز سن دارد :.
.: دخترخاله سارینا تا این لحظه ، 5 سال و 9 ماه و 29 روز سن دارد :.