.: محيا کوچولو تا این لحظه ، 6 سال و 25 روز سن دارد :.
.: امیرنیکان کوچولو تا این لحظه ، 5 ماه و 12 روز سن دارد :.
.: پسرعمه پوریا تا این لحظه ، 6 ماه و 30 روز سن دارد :.
.: دخترخاله سارینا تا این لحظه ، 5 سال و 10 ماه و 25 روز سن دارد :.