.: محيا کوچولو تا این لحظه ، 6 سال و 4 ماه و 24 روز سن دارد :.
.: امیرنیکان کوچولو تا این لحظه ، 9 ماه و 11 روز سن دارد :.
.: پسرعمه پوریا تا این لحظه ، 10 ماه و 28 روز سن دارد :.
.: دخترخاله سارینا تا این لحظه ، 6 سال و 2 ماه و 24 روز سن دارد :.