.: محيا کوچولو تا این لحظه ، 5 سال و 9 ماه سن دارد :.
.: امیرنیکان کوچولو تا این لحظه ، 1 ماه و 18 روز سن دارد :.
.: پسرعمه پوریا تا این لحظه ، 3 ماه و 5 روز سن دارد :.
.: دخترخاله سارینا تا این لحظه ، 5 سال و 7 ماه سن دارد :.