.: محيا کوچولو تا این لحظه ، 5 سال و 8 ماه و 3 روز سن دارد :.
.: امیرنیکان کوچولو تا این لحظه ، 20 روز سن دارد :.
.: پسرعمه پوریا تا این لحظه ، 2 ماه و 7 روز سن دارد :.
.: دخترخاله سارینا تا این لحظه ، 5 سال و 6 ماه و 3 روز سن دارد :.